TENDER AMINESS SI F&B 2023

pro 14, 2022 | Istekli natječaji

Rok za dostavu ponuda: četvrtak 05.01.2023. do 16:00 sati

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku sitnog inventara sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime:

  • Aminess d.d.
  • Hoteli Njivice d.o.o.
  • HTP Korčula d.o.o.
  • HTP Orebić d.o.o.
  • Romana d.o.o.

Kod ispunjavanja upita ponuditelj se može natjecati po svim pojedinim traženim artiklima, te za sve ili pojedine destinacije.

Ponuda treba biti sastavljena prema ponudbenim listovima na sljedeći način:

  1. Ponuditelj podnosi ponudu posebno za svaku vrstu robe u priloženu tablicu, bez izmjene same tablice. Nuditi isključivo artikle prema specifikaciji.
  2. Cijene u ponudbenom listu moraju biti jedinične i iskazane u eurima bez PDV-a s uključenim troškovima dostave.
  3. Paritet isporuke je FCO Kupac (dostava u objekt po mjestu troška) po svim ili pojedinim destinacijama (Novigrad, Njivice, Makarska, Orebić, Korčula).
  4. Obavezno treba navesti i sve ostale ponudbene uvjete vezano uz isporuku i plaćanje u listu „Komercijalni uvjeti“.

Aminess d.d. (i ostali navedeni pravni subjekti) zadržavaju pravo odabira više ponuđača po jednom artiklu i tenderu. Očekivana narudžba bi bila do 15.01.2023. godine.

Ukoliko ste zainteresirani molimo vas da Vaše ponude dostavite na tender@aminess.com najkasnije do 05.01.2023. do 15:00 sati.

Za sve ostale informacije vezano uz popunjavanje natječaja možete se obratiti na snjezana.dancevicbibulic@aminess.com.

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava