Prikupljanje ponuda za nabavu sitnog inventara F&B u 2024. godini.

pro 5, 2023 | Istekli natječaji

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku sitnog inventara sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime:

  • Aminess d.d.
  • Hoteli Njivice d.o.o.
  • HTP Korčula d.o.o.
  • HTP Orebić d.o.o.
  • Romana d.o.o.
  • Nova Camping d.o.o.

Kod ispunjavanja upita ponuditelj se može natjecati po svim pojedinim traženim artiklima, te za sve ili pojedine destinacije.

Ponuda treba biti sastavljena prema ponudbenim listovima na sljedeći način:

  1. Ponuditelj podnosi ponudu posebno za svaku vrstu robe u priloženu tablicu, bez izmjene same tablice. Nuditi isključivo artikle prema specifikaciji.
  2. Cijene u ponudbenom listu moraju biti jedinične i iskazane u eurima bez PDV-a s uključenim troškovima dostave.
  3. Paritet isporuke je FCO Kupac (dostava u objekt po mjestu troška) po svim ili pojedinim destinacijama (Novigrad, Njivice, Pag, Makarska, Orebić, Korčula).
  4. Obavezno treba navesti i sve ostale ponudbene uvjete vezano uz isporuku i plaćanje u listu „Komercijalni uvjeti“.

Aminess d.d. (i ostali navedeni pravni subjekti) zadržavaju pravo odabira više ponuđača po jednom artiklu i tenderu. Očekivana narudžba bi bila do 15.01.2024. godine

Ukoliko ste zainteresirani molimo vas da Vaše ponude dostavite na tender@aminess.com najkasnije do 17.12.2023.

Za sve ostale informacije vezano uz popunjavanje natječaja možete se obratiti na snjezana.dancevicbibulic@aminess.com i alen.jakupovic@aminess.com.

Rok za dostavu ponuda: nedjelja 17.12.2023.

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava