Istekli natječaji

Nabava mrežne opreme

Nabava mrežne opreme

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku MREŽNE OPREME sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime: Aminess d.d. HTP Korčula d.o.o. HTP Orebić d.d. AMINESS HOSPITALITY GROUP d.o.o. Kod ispunjavanja upita ponuditelj se...

Rekonstrukcija kampa Atea u Njivicama REV1

Rekonstrukcija kampa Atea u Njivicama REV1

Planirana je kompletna rekonstrukcija kampa ATEA u naselju Njivice, na adresi Primorska cesta 41. Kamp se sastoji od dijela sa mobilnim kućicama i dijela sa parcelama za kampere. Unutar kampa nalaze se i tri sanitarna bloka od kojih su dva predmet zahvata (SB1 i SB2),...

Nabava mrežne opreme

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 25.03.2024....

Nabava mrežne opreme

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 25.03.2024....

Nabava mrežne opreme

Natječaj tiskani materijal

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 11.03.2024. na adresu: tender@aminess.com Podaci o pravnim subjektima na koje se odnosi...

Natječaj za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora – Aminess Lišanj Family Hotel

NATJEČAJ za dostavu ponuda za ugovaranje poslovne suradnje radi obavljanja sporednih djelatnosti na pomorskom dobru – uređenoj plaži Lišanj u Novom Vinodolskom – Aminess Lišanj Family Hotel

Ugovaranje poslovne suradnje radi obavljanja sporednih djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja na području pomorskog dobra - uređenoj plaži Lišanj, ispod hotela Aminess LIšanj Family u Novom Vinodolskom. Rok za prijavu na natječaj: 15.03.2024. do 12:00...

Nabava mrežne opreme

Natječaj za nabavu IT opreme

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 11.03.2024. na adresu: tender@aminess.com Podaci o pravnim subjektima na koje se odnosi...

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.

Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava

Želite primati obavijesti o novim natječajima? Prijavite se.