Natječaj za nabavu IT opreme

velj 27, 2024 | Istekli natječaji

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku.

Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju.

Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 11.03.2024. na adresu: tender@aminess.com

Podaci o pravnim subjektima na koje se odnosi tender:

PRAVNI SUBJEKTI

  • AMINESS D.D. za , Škverska 8 , 52466 Novigrad , OIB 58935879058
  • HOTELI NJIVICE d.o.o. ,OIB 86096345385, Primorska cesta 30 , 51512 Njivice
  • HTP KORČULA D.D. , OIB 63259199217 , Šetalište Frana Kršulića 104, 20260 Korčula
  • HTP OREBIĆ d.d., Šetalište kralja Krešimira IV, br. 11, 20250 Orebić, OIB 98026846668
  • ROMANA d.o.o., 21300 Makarska, Ivana Gorana Kovačića 16, OIB 49118603115
  • NOVA CAMPING d.o.o. OIB 69210019684 , Stjepana Radića 20 ,23249 Povljana , otok Pag
  • AMINESS HOSPITALITY GROUP d.o.o., 10000 Zagreb (Grad Zagreb), Ulica kneza Branimira 71E, OIB: 87429101081
  • HOTEL LIŠANJ d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Zelinska ulica 3 , OIB: 22814600003

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava