Nabava sitnog invetara u 2024. godini

pro 11, 2023 | Istekli natječaji

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku osnovnih sredstava sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime :

 • Aminess d.d.
 • Hoteli Njivice d.o.o.
 • HTP Korčula d.o.o.
 • HTP Orebić d.o.o.
 • Romana d.o.o.
 • Nova Camping d.o.o.

Kod ispunjavanja upita ponuditelj se može natjecati po svim pojedinim traženim artiklima, te za sve ili pojedine destinacije.

Ponuda treba biti sastavljena prema ponudbenim listovima na sljedeći način :

 1. Ponuditelj podnosi ponudu posebno za svaku vrstu robe u priloženu tablicu, bez izmjene same tablice. Ukoliko se nudi alternativa potrebno je upisati specifikaciju proizvoda i dostaviti sliku. Obavezno navesti realan rok isporuke.
 2. Cijene u ponudbenom listu moraju biti jedinične i iskazane u eurima bez PDV-a s uključenim troškovima dostave.
 3. Paritet isporuke je FCO Kupac (dostava u objekt po mjestu troška) po svim ili pojedinim destinacijama (Novigrad, Njivice, Pag, Makarska, Orebić, Korčula).
 4. Obavezno treba navesti i sve ostale ponudbene uvjete vezano uz isporuku i plaćanje u listu „Komercijalni uvjeti“
 5. Ponuditelj je dužan po pozivu dostaviti uzorak ponuđenih artikala u roku od 10 dana

Aminess d.d. (i ostali navedeni pravni subjekti) zadržavaju pravo odabira više ponuđača po jednom artiklu i tenderu.

Ukoliko ste zainteresirani molimo vas da Vaše ponude dostavite na tender@aminess.com najkasnije do 07.01.2024.

Za sve ostale informacije vezano uz popunjavanje natječaja možete se obratiti na snjezana.dancevicbibulic@aminess.com, alen.jakupovic@aminess.com ili na tel. 052/858-614 svakim radnim danom u periodu 8-16 sati.

Rok za dostavu ponuda: nedjelja 07.01.2024.

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava