Nabava mrežne opreme

svi 9, 2024 | Istekli natječaji

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku MREŽNE OPREME sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime:
 • Aminess d.d.
 • HTP Korčula d.o.o.
 • HTP Orebić d.d.
 • AMINESS HOSPITALITY GROUP d.o.o.
Kod ispunjavanja upita ponuditelj se može natjecati po svim pojedinim traženim artiklima, te za sve ili pojedine destinacije. Ponuda treba biti sastavljena prema ponudbenim listovima na sljedeći način:
  1. Nuditi isključivo artikle prema specifikaciji.
  2. Cijene u ponudbenom listu moraju biti jedinične i iskazane u eurima bez PDV-a s uključenim troškovima dostave.
  3. Paritet isporuke je FCO Kupac (dostava u objekt po mjestu troška) po svim ili pojedinim destinacijama (Novigrad, Korčula, Zagreb).
  4. Obavezno treba navesti i sve ostale ponudbene uvjete vezano uz isporuku i plaćanje. Aminess d.d. (i ostali navedeni pravni subjekti) zadržavaju pravo odabira više ponuđača po jednom artiklu i tenderu.
Ukoliko ste zainteresirani molimo vas da Vaše ponude dostavite na tender@aminess.com najkasnije do 22.05.2024. Za sve ostale informacije vezano uz popunjavanje natječaja možete se obratiti na aleks.brcic@aminess.com i drazen.sacic@aminess.com. Rok za dostavu ponuda: srijeda 22.05.2024.

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava