Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

ožu 7, 2024 | Istekli natječaji

Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 25.03.2024. na adresu: tender@aminess.com Podaci o pravnim subjektima na koje se odnosi tender: PRAVNI SUBJEKTI
  • AMINESS D.D. za , Škverska 8 , 52466 Novigrad , OIB 58935879058
  • HOTELI NJIVICE d.o.o. ,OIB 86096345385, Primorska cesta 30 , 51512 Njivice

Aminess natječaji

Na ovim stranicama možete pronaći sve naše trenutno dostupne natječaje.
Za sve dodatne informacije molimo javite se na email adresu: tender@aminess.com.

Newsletter prijava