Korporativne informacije

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

31.08.2021.

 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU – PREUZMI
GLAVNA SKUPŠTINA – 24.08.2023. u 12:00 sati

 • POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU – PREUZMI
 • PRIJAVA SUDJELOVANJA DIONIČARA – PREUZMI
 • PUNOMOĆ DIONIČARA – PREUZMI

OBJAVE
01.06.2022.

 • OBAVIJEST O PRIPAJANJU POVEZANOG DRUŠTVA – PREUZMI
JAVNA PONUDA

 • Odluka o utvrđenju uspješnosti ponude novih dionica od 17.04.2024. – PREUZMI
 • Upisnica 2. krug – PREUZMI
 • AMINESS d.d. Poziv ulagateljima na upis novih dionica 13.03.2024. – PREUZMI
 • Odluka o alokaciji dionica u drugom krugu od 11.03.2024. – PREUZMI
 • Upisnica – PREUZMI
 • Rješenje o odobrenju prospekta HANFA 23.01.2024. – PREUZMI
 • Prospekt Aminess d.d. – PREUZMI
 • STATUT trgovačkog društva Aminess d.d. – PREUZMI
 • Polugodišnji nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji 30.6.2023. godine – PREUZMI
 • Konsolidirani financijski izvještaji za 2022., 2021. i 2020. godinu – PREUZMI