Korporativne informacije

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

31.08.2021.

  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU – PREUZMI
REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA – 26.08.2022.
20.07.2022.

  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2021 – PREUZMI
  • POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU – PREUZMI
  • PRIJAVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU – PREUZMI
  • PUNOMOĆ ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU – PREUZMI

OBJAVE
01.06.2022.

  • OBAVIJEST O PRIPAJANJU POVEZANOG DRUŠTVA – PREUZMI