Korporativne informacije

31.08.2021.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU - PREUZMI

22.07.2021.
REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA

  • IZVJEŠĆE UPRAVE - PREUZMI
  • IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA 2020. - PREUZMI
  • POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU - PREUZMI
  • PRIJAVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU - PREUZMI 
  • PUNOMOĆ ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU  - PREUZMI