Kontakt

AMINESS dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam

Sjedište: Škverska 8, Novigrad-Cittanova

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040060543

Temeljni kapital društva: 29.900.00,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica: 877 065

Predsjednik uprave: Zrinka Bokulić

Članovi uprave: Dino Hrelja, Ivica Sulje i Mladen Knežević

Predsjednik Nadzornog odbora: Oleg Uskoković

Računi društva:

  • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, Jadranski trg 3a, Rijeka – IBAN HR3624020061100386974
  • OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, Split – IBAN HR5524070001100659906
  • J&T banka d.d., Međimurska ulica 28, Varaždin – IBAN HR8524890041131213425
  • PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Radnička cesta 50, Zagreb – IBAN HR6023400091100016494
  • ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo, Ernesta Miloša 1, Umag – IBAN HR9823800061120002886
  • Sberbank d.d., Varšavska 9, Zagreb – IBAN HR5025030071100078153

AMINESS d.d.

Škverska 8
52466 Novigrad (Istra)
Hrvatska

HOTELI NJIVICE d.o.o.

Primorska cesta 30,
51512 Njivice (Otok Krk)
Hrvatska

HTP Korčula d.d.

Šetalište Frana Kršinića 104,
20260 Korčula,
Hrvatska

HTP Orebić d.d.

Šetalište Petra Krešimira IV 11,
20250 Orebić
Hrvatska

ROMANA d.o.o.

I. Gorana Kovačića 16,
Makarska 21300,
Hrvatska