EU projekti

Naziv projekta:

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije društva AMINESS d.d. kroz ulaganje u hotel GRAND AZUR 4*

1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima – Nabava građevinskih radova rekonstrukcije Aminess GRAND AZUR hotela 4*

Poštovani,

u razdoblju od 1. do 17. rujna 2023. godine trajat će savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave Nabava građevinskih radova rekonstrukcije Aminess GRAND AZUR hotela 4*, koja se povodi u okviru projekta “ Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije društva AMINESS d.d. kroz ulaganje u hotel GRAND AZUR 4* ”.

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju o nabavi.

Sva pitanja i sugestije vezane uz dokumentaciju o nabavi, možete dostaviti na sljedeći kontakt:

Nikolina Letić
Savjetnica za pripremu i provedbu postupaka nabave
E-pošta: nikolina@lumennice.hr

2. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima – Nabava opreme za Aminess GRAND AZUR hotel 4*

Poštovani,

u razdoblju od 1. do 17. rujna 2023. godine trajat će savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave Nabava opreme za Aminess GRAND AZUR hotel 4*, koja se povodi u okviru projekta “ Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije društva AMINESS d.d. kroz ulaganje u hotel GRAND AZUR 4* ”.

Predmet nabave podijeljen je na četiri (4) grupe predmeta nabave kako slijedi:
Grupa 1: Slaba struja – aktivna oprema
Grupa 2: Tehnička zaštita
Grupa 3: Tehnologija kuhinje
Grupa 4: Oprema po mjeri

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju o nabavi.

Sva pitanja i sugestije vezane uz dokumentaciju o nabavi, možete dostaviti na sljedeći kontakt:

Nikolina Letić
Savjetnica za pripremu i provedbu postupaka nabave
E-pošta: nikolina@lumennice.hr