Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o. Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu...

Natječaj tiskani materijal

Natječaj tiskani materijal Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 11.03.2024. na adresu: tender@aminess.com Podaci o pravnim...

NATJEČAJ za dostavu ponuda za ugovaranje poslovne suradnje radi obavljanja sporednih djelatnosti na pomorskom dobru – uređenoj plaži Lišanj u Novom Vinodolskom – Aminess Lišanj Family Hotel

NATJEČAJ za dostavu ponuda za ugovaranje poslovne suradnje radi obavljanja sporednih djelatnosti na pomorskom dobru – uređenoj plaži Lišanj u Novom Vinodolskom – Aminess Lišanj Family Hotel Ugovaranje poslovne suradnje radi obavljanja sporednih djelatnosti...

Natječaj za nabavu IT opreme

Natječaj za nabavu IT opreme Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu lokaciju. Ponudu dostavite najkasnije do kraja dana 11.03.2024. na adresu: tender@aminess.com Podaci o pravnim...