Nabava mrežne opreme

Nabava mrežne opreme Pozivamo Vas da podnesete ponudu za odabir najpovoljnijih ponuditelja za isporuku MREŽNE OPREME sukladno ponudbenim listovima u privitku, a u ime: Aminess d.d. HTP Korčula d.o.o. HTP Orebić d.d. AMINESS HOSPITALITY GROUP d.o.o. Kod ispunjavanja...

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o. Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu...

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o.

Mobilne kućice za Aminess d.d. i Hoteli Njivice d.o.o. Ponudu formirati prema specifikacijama i zahtjevima u troškovniku .U ponudu uključiti Obavezne elemente ponude i opcionalno poželjne elemente ponude. Ponuđena cijena treba sadržavati i dostavu na navedenu...