Dobrodošli na korporativne stranice Aminess Hotels & Resorts. Pratite podatke o kompaniji i informacije o poslovanju kroz financijska izvješća i obavijesti za dioničare, aktualne natječaje i ostale mogućnosti suradnje.

Za više informacija i rezervaciju smještaja u našim objektima molimo vas posjetite:
aminess.comaminess-campsites.com